Millora el teu nivell de valencià: Ja et pots matricular a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Els anys 2019 i 2020 seran anys d´una considerable oferta pública d´ocupació per al professorat de secundària. Els concursos-oposicions baremen generosament els coneixements en Valencià, ja siga com a requisits o com a mèrits. T´animem a conéixer les possibilitats d´obtenir una plaça pública com a docent en els propers anys. Informació de la JQCV: NIVELLS Leer másMillora el teu nivell de valencià: Ja et pots matricular a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià[…]