Millora el teu nivell de valencià: Ja et pots matricular a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Els anys 2019 i 2020 seran anys d´una considerable oferta pública d´ocupació per al professorat de secundària. Els concursos-oposicions baremen generosament els coneixements en Valencià, ja siga com a requisits o com a mèrits. T´animem a conéixer les possibilitats d´obtenir una plaça pública com a docent en els propers anys.

Informació de la JQCV:

NIVELLS B2 I C2

 • Termini de matrícula: de l’1 al 15 de setembre, ambdós inclosos.
 • La inscripció es realitza exclusivament per via telemàtica, a través de l’enllaç http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=281
 • El pagament de les taxes d’examen es pot fer per dos mitjans diferents:
 1. Per via telemàtica, en el mateix moment de la inscripció en la plataforma de matriculació.
 2. En persona, en les entitats bancàries col·laboradores, amb el model 046 que es genera en fer la matrícula en la plataforma de matriculació. Si opteu per aquesta via, cal que feu el pagament dins del termini de matrícula. No s’acceptarà cap matrícula pagada fora del termini.
 • Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula, i no oblideu registrar la sol·licitud en la mateixa plataforma de matriculació. Si heu completat correctament la inscripció a les proves, rebreu un correu electrònic amb la confirmació.
 • Per tal que el procediment de matrícula siga vàlid, s’han de completar els 2 passos:
 1. o l’abonament de les taxes de la prova per qualsevol de les dues vies esmentades
 2. o el registre electrònic de la sol·licitud en la plataforma de matriculació que s’indica
 • Una vegada fets aquests dos passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l’Administració.
 • No seran vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.
 • Les places de matrícula de cada nivell estan limitades per la capacitat de les seus, per tant no s’admetrà cap canvi de localitat ni de nivell.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *